top of page
Screenshot 2020-04-24 at 14.10.19.png

Humanistinės vardynų ceremonijos rengimas ir vedimas

Kiekviena ceremonija - tai Jūsų šeimos ir vaiko atėjimo į ją istorija. Šį pasakojimą rašome kartu su Jumis, tai kūrybinis procesas, kurio pagrindinė inspiracija - Jūs ir Jūsų istorija. Siekiame, kad ceremonijos kūrimas būtų ne tik malonus užsiėmimas, tačiau kartu suteiktų Jums galimybę apmastyti savo kaip tėvų ar būsimų vardatėvių pareigas, praturtintų naujais atradimais. Ceremonijos scenarijaus rengimo, teksto rašymo ir ceremonijos vedimo procesą sudaro šios dalys: 1. Pasiruošimas, informacijos suteikimas ir klausimynas

Atsiunčiame Jums detalią informaciją apie mūsų paslaugas, sutartį, ceremonijų scenarijų, ceremonijos dalių ir tekstų pavyzdžius bei klausimyną, kuris skirtas padėti parašyti Jūsų pasakojimą. Patvirtinus paslaugų užsakymą, Jums paskirtas(-a) ceremonmeisteris(-ė) susisiekia su Jumis likus trims mėnesiams iki ceremonijos. Jei prieš pasirašant sutartį dvejojate, ar ceremonija tikrai Jums tinkama ir norėtumėte pasitarti, galima asmeninė konsultacija.  1. Asmeniniai susitikimai


Jūsų ceremonmeisteris(-ė) susitinka su Jumis tiesiogiai arba virtualiai.  Susipažinus su tėvais, būsimais vardatėviais bei vaiku artimiau, Jūsų ceremonmeisteris(-ė) pasiūlo ceremonijos struktūrą, ceremonijos temą ar akcentą, suderina ceremonijos plano detales.2. Teksto ir scenarijaus rengimas


Susiderinus ceremonijos struktūrą Jūsų ceremonmeisteris(-ė) pradeda rašyti ceremonijos tekstą, padeda Jums vienas kitam parašyti priesaikas, jei tai yra santuokos ceremonija. Taip pat ceremonmeisteris(-ė) derina su kitais atsakingais asmenimis, jeigu į ceremoniją įsitraukia daugiau žmonių, pavyzdžiui, skaityti skaitinį. Dažniausiai mūsų ceremonijos trunka 20-30 minučių. Ceremonijos dvejomis kalbomis dažniausiai trunka apie 40 minučių.


3. Ceremonijos vedimas


Jūsų ceremonmeisteris atvyksta mažiausiai pusvalandį prieš ceremoniją, patikrina, kad visi ceremonijos rekvizitai būtų savo vietose, suderina ceremonijos dalis su muzikantais, fotografais bei praveda ceremoniją.Galimos rašymo ir vedimo kalbos: lietuvių, anglų, rusų, italų. Mūsų kainą sudaro:

 • asmeniškas bendravimas su Jumis;

 • bendravimas su Jūsų artimaisiais, kurie bus įtraukti į ceremoniją; 

 • darbas ruošiantis teksto rašymui;

 • ceremonijos scenarijaus parengimas;

 • teksto rašymas;

 • darbas ruošiantis ceremonijos vedimui;

 • ceremonijos vedimas;

 • vardatėvių ir tėvų pažadų vaikui spausdinimas;

 • transportas;

 • administracinis mokestis;

 • mokesčiai. 

Humanistinės vardynų ceremonijos rengimas ir vedimas: Feature
bottom of page